e-motivasyon.net "Motivasyon Adresiniz"


Özdeyişler
Motivasyon (Teorileri) Kuramları

Bookmark and Share

Tayfun Topaloğlu *

   
*  Bu kısım, Tayfun Topaloğlu tarafından hazırlanmış olup, akademik çalışmalarda yararlanılması halinde, yazar isminin ve site isminin akademik yayın ilkeleri gereği kaynak gösterilmesi  zorunludur.


     
     Motivasyona yönelik kuramlardan herhangi biri, bireylerin sergiledikleri davranışın nedenleri ile bu davranışa neden olan süreçleri açıklamaya çalışmaktadır. Pek çok kuram genellikle her ikisinden ziyade birisi üzerinde daha güçlü şekilde odaklanma eğilimi göstermektedir (Tosi vd., 1990: 268). Motivasyon kuramları kapsam-gereksinim (content-need) kuramları ve süreç (process) kuramları olmak üzere iki kısımda incelenebilmektedir.
 

1 ) Motivasyonda Gereksinim Kuramları

     Gereksinim (content-need) kuramları, insanların güdülerini ve bunların göreli güçleri ile insanların bu güdüleri tatmin etmek için peşine düştüğü hedefleri tanımlamakla ilgilidir. Yani kapsam/gereksinim kuramları, gereksinimlerin doğasına ve insanları neyin güdülediğine önem vermektedir (Mullins, 2002: 426).
 
     Gereksinim kuramları genel olarak, Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi Kuramı, Alderfer’in E.R.G Kuramı, Herzberg’in Çift-faktör Kuramı, Murray ve McClelland’ın Gereksinimler Kuramı’nı içermektedir.
 

 

2 ) Motivasyonda Süreç Kuramları

     Süreç kuramlarına göre “gereksinimler” bireyi davranışa sevk eden faktörlerden sadece biridir (Koçel, 2005; 644 içinde Stoner, 1978; 406). Süreç kuramları araştırmalarında güdüleme olgusunun içerik, yani enerjiyle ilgili kısmı üzerinde durmamakta bunları var olarak kabul etmektedir (Tınar, 1988; 9). Ayrıca ihtiyaçlar oldukça kişiselleşmiştir ve her bir kişi için zamanla değişim gösterebilmektedir. Dolayısıyla süreç kuramları, bu güdülerin gücünü etkileyen olaylar üzerine daha güçlü bir şekilde durarak, bir güdüyü belirli bir davranış örüntüsüne dönüştüren zihinsel süreçler üzerine odaklanmaktadır (Rollinson ve Broadfield, 2002; 203). Süreç kuramları motivasyon yaratan dinamik değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamaya çalışmaktadır. Bu kuramlar davranışın daha çok nasıl başlatıldığı, yöneltildiği ve sürdürüldüğü ile ilgilidir. Süreç kuramları gerçek motivasyon sürecine önem vermektedir (Mullins, 2002; 426).
    
     Gereksinim kuramları bazı süreçsel eğilimler gösteren özellikleri taşımaktayken, aynı şekilde süreç kuramları da bazı güdüsel özellikleri taşıyan boyutları içerebilmektedir. Bununla birlikte motivasyon konusunda belirli bir formülasyona gidebilmek açısından gereksinim ve süreç şeklinde bir ayrımına gitmek gerekmektedir (Tosi vd., 1990; 269). Sonuç olarak gereksinim ve süreç kuramları, birbirine karşıt olmaktan ziyade tamamlayıcı bir özellik göstermektedirler (Johns ve Saks, 2001; 137).
    
     Süreç kuramları, genel olarak, Vroom ve Porter-Lawler’ın Beklenti Kuramları Adams’ın Eşitlik Kuramı, Locke’un Amaç  Saptama Kuramı, Pavlov ve Skinner'in Koşullanma Kuramı, Heider ve Kelley’in Nedensellik Yükleme/Atfetme Kuramı'nı kapsamaktadır.
 

 

Referanslar

 


İlgili Yazılar


İlgili Bölümler

 

 

Bookmark and ShareGüncel Facebook Sayfamız


Bookmark and Share


Bu Video 540 Bin Kez İzlendi


  Kanalımızı Ziyaret Edin
   youtube.com/emotivasyon   

Bookmark and Share

E-BÜLTEN
Bookmark and Share

 


   www.tayfuntopaloglu.com   

E-BÜLTEN
Son Anasayfa Yazıları

Bookmark and Share

Buradasınız  :Ana Sayfa arrow Motivasyon Teorileri