“Acılar, sadece gelişiyorsan bir anlam taşır.” Viktor E. Frankl