“Aklı kısa olan kişiye, uzun cevap verilmez.” Konfüçyüs