“Alkış, zayıfların amacı ve sonudur.” Charles Caleb Colton