“Arılɑr bile en tɑtlı bɑlın zehirli çiçeklerde olduğunu bilir.” John Keats