“Asla, bilgeliğin bir çocuğun anlayışından daha fazla bir şey olduğunu sanma.” Rainer Maria Rilke