Başarı Korkusu Testi

Bu test, başarıyla ilgili olası korkularınızı ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.

 

Başarı Korkusu Testinin Yorumu

Başarı, korku duyulan bir şey olabilir mi? Pek çoğumuz farkında olmadan kendimizi sabote eder, başladığımız işlerde başarılı olabilecekken kendimizi geriye çeker ve düşük peformanslar sergileriz. Başarı korkusuna pek çoğumuz sahibizdir. Ancak genelde bunun farkında olmayız. Bu konu motivasyonla yaknıdan ilişkilidir. Çünkü başarı korkumuz yüzünden başarabileceğimiz pek çok şeyi gerçekleştiremeyiz.

Başarı korkusunun iki temel nedeni, değişimin getireceği belirsizlik duygusu ve olumsuz özdeğer algısıdır. Güvenlik alanından çıkmak ve belirsizliğe adım atmak istemeyiz. Şimdiki koşullar dayanılmayacak hale geldiğinde ya da yeni durum çok daha iyi bir koşulu vaad ettiğinde değişime yönelmeyi göze alırız. Başarının getireceği yeni koşulların bize ne gibi bedeller ödeteteceği ya ne kazandıracağına dair inançlarımız ve düşüncelerimiz, eylemlerimizin yönünü belirleyecektir. Son olarak, başarılı olma durumu öz-değer algımızla da ilgilidir. Eğer başarılı olmayı hakettiğimize ve buna değer olduğumuza inanmıyorsak başarılı olmaktan kaçınırız.

Başarı Korkusunun Nedenleri

Evet başarılı olmanın sorumluluğu daha fazladır. Öncelikle, sürüden ayrılırız ve kendi başımıza kalırız. Bu korku duyulabilecek bir şeydir. Çünkü güvenlik alanımızdan dışarıya çıkmışızdır.
Kendimizden beklentileri artırırız. Bu durum daha fazla çalışmamız ve de daha fazla yorulmamız anlamına gelir.
Başarılı olduğumuzda, gözönünde oluruz. Eleştrilere açık hale geliriz. Davranışlarımıza, giyimize ve söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Aslında bir anlamda özgürlüğümüz de tehlikeye girmektedir.
Ait olduğum toplusal kesimdeki eğitim ve gelir grubundan çıkmam gerekebilir. Yeni kesimde farklı davranış kalıpları ve daha üst düzey insanlarla birlikte olma durumu gerginlik yaratır. Kendisine yaklaşan insanların, sahip olunan yeni konumundan dolayı kendisine yaklaşma olasılıkları tedirginlik yaratır.
En kötüsü de bu yeni duruma alıştıktan sonra, bunları kaybetme ve eski durumuna dönme ihtimali vardır. Bunları kaybetme düşüncesi ürkütücüdür.

Başarı Korkusunun Belirtileri
Başarı korkusu duyan kişilerin ortak özelliği, bu başarıyı daha önce yaşamış olmaları, ama yeni bir başarı için kendilerini bilinçsizce sabote etmeleridir. Başarı korkusu olan kişiler,

Tam da başarmak üzereyken vazgeçerler ya da önceliği düşük olan başka işlere yönelirler.
Geç kalarak, unutarak ya da hedeflerini erteleyerek kendilerini ve başarılarını sabote ederler. “Mükemelliyetçi” oldukları söylemi en çok kullandıkları ifadedir.
Elde ettikleri başarıları şansa ve dış koşullara atfederler. Bunu küçük görürler ve eyleme geçmemenin nedeni olarak bunu gösterirler.
Daha önce yakaladıkları başarıyı aşmaya, geliştirmeye yönelik istek ve çaba göstermiyor. Eski performans düzeyini yeterli görüyor.
Elte ettiği başarılardan dolayı suçluluk hissedebiliyor.

Başarı Korkusunun Giderilmesi İçin Öneriler

Öncelikle başarı korkusu hissedildiğine dair bir “farkındalık” geliştirilmelidir. Kişi yaşadığı durumun başarı korkusundan kaynaklandığını fark edebilirse, ancak o zaman bunu gidermek için çaba gösterebilir.
Kişi, kendisine ve başarıya dair sahip olduğu olumsuz inançların ve düşüncelerin farkına varmalı ve bu inançları gidermelidir. Bunlar, “ben bunu hak etmiyorum ya da buna layık değilim” gibi özdeğerle ilgili inançlar olabileceği gibi, “her başarının bedeli vardır” gibi başarıya yönelik olumsuz inançlarla da ilgili olabilmektedir. Yeni inançların yerleşmesi zaman alabilir. Örneğin “ben bu başarıyı hakediyorum”, “başarılı olmak iyi bir şeydir.” gibi olumlamalar ve tekrarlar yapabilirsiniz.
Hedeflediğiniz başarıya ulaştığınızı, “yaratıcı imgeleme” yoluyla hayalinizde gerçekten olmuş gibi canlandırabilirsiniz. Bu belirsizlik duygunuzu yenmenizde size yardımcı olacaktır.
Başarı korkunuzu yenmeniz konusunda bir koçla çalışabilirsiniz. Bir koç, size bu korkunuzu yenmeniz konusunda rehberlik ederek ve olumlu geribildirimler sağlayarak daha hızlı çözümler yaratmanız konusunda size yardımcı olacaktır.