“Başarı size gelmez, siz ona gidersiniz.” Marva Collins