“Başarısızlık yoktur, hata vardır. Hatayı düzelttiğinizde başarı doğal bir sonuçtur.” Delia Steinberg Guzman