“Başkasında gördüğünüz ve karşı çıktığınız her şey, kendinizde de vardır.” Eckhart Tolle