“Bilgelik, şefkat ve cesaret insanların evrensel olarak tanınmış ahlaki özellikleridir.” Konfüçyüs