“Bilim hazineye yeğdir. Çünkü sen hazineyi korursun… Bilim seni korur.” Lokman Hekim