“Bir adamın değeri nereden geldiğine değil nereye gittiğine bağlıdır.” Roger Garaudy