“Bir araya getirmek yeterli olmuyor. Özenle seçilmiş ve özenle sıralanmış sözcükler gerekiyor.” Horatius