“Bir düşüncenin dünyayı değiştirmesi için, bu düşüncenin önce düşünce sahibinin hayatını değiştirmesi gerekir.” Albert Camus