“Bir düşünceyi yakalamak için çok düşünceye ihtiyaç vardır.” Stanislaw Jerzy Lec