“Bir fırsat için hazır olmak; fakat sahip olamamak; sahip olup hazır olamamaktan daha iyidir.” Whitney M. Young