“Bir insanı cevapları ile değil, sorularıyla yargılayın.” Voltaire