“Bir numara ile iki numara arasında büyük bir fark vardır. Bir numara karar veren kişidir.” Marshall Loeb