“Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” Albert Einstein