“Bir ulusun değeri, o ulusu meydana getiren bireylerin değeriyle ölçülür.” John Stuart Mill