“Bir zamanlar insanlar hakikat uğruna ölüyordu; şimdi ise hakikat insanların elinde ölüyor.” Manly Palmer Hall