“Birini sevmek, onu Tanrı’nın istediği gibi görmektir.” Fyodor Dostoyevski