“Birini taklit etmek, onu methetmenin en samimi şeklidir.” Charles Caleb Colton