“Birisi seni ağır şekilde yaralayana kadar, kendi gücünü asla bilemezsin.” Anonim