“Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan iyidir.” Arnavut Atasözü