“Cesaret korkudan ölmektir. Ama yine de devam etmektir.” John Wayne