“Cesaret tehlikenin üzerine gitmek değil, ona nazik davranmaktır.” Ernest Hemingway