“Cesaretin en büyük testi, yenilgiyi kedere düşmeden kabul edebilmektir.” Robert G. Ingersoll