“Dün yere düşersen, bugün ayağa kalk!” Herbert George Wells