“Dünyada dertsiz adam yoktur; varsa adam değildir.” Sadi Şirazi