“Dünyada en değer verilmesi gereken şey, insanın özgür ve keşfeden zihnidir.” John Steinbeck