“Düş kurmak değil, bir düşe sahip olmamak budalalıktır.” Jack Canfield