“Düşmanın yoksa, dost bakımından da aynı durumda olmalısınız.” Elbert Hubbard