“Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanan kişiye gerçek savaşçı derler.” Sun Tzu