“Düşüncenin haline ağlamak boşunadır. Onun için çalışalım yeter.” Albert Camus