“Düşünmek, insan olmanın başlangıcıdır.” Karl Jaspers