“Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ‘ortalama insan’ hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp tüm teorileri gözardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım.” Carl Gustav Jung