“Eğer kalp boşsa, kafanın bir önemi yoktur.” Jerry Maguire