Kategori: Eğitimde Motivasyon

Ailelerin Misyonu ve Meslek Seçimi Üzerine

“İnsanın, yapacağı işini bulması, eşini bulmasına benzer” demiştir Maslow. Burada bu benzetmeyi yaparken aslında iki önemli noktayı vurgulamıştır Maslow. İlki, meslek seçimi, zorlu ve çaba sarf edilmesi gereken ciddi bir süreçtir. İkincisi, eğer yanlış bir seçim yapılırsa yaşamı bir zindana çevirebilecek potansiyele sahiptir. Meslek seçimi,...