“Elde edilmesi güç olan her şey, genellikle diğer insanlar tarafından kolaylıkla küçümsenir.” Aleksandr Puşkin