“En büyük zorIukIar, onIarı aramadığımız yerIerden çıkar.” Goethe