Kategori: Enneagram Kişilik Tipleri

Tip 9, Barışçı

Sağlıklı dokuzlar; dinleyici, kabul edici,, açık, duygusal olarak dengeli, rahat ve sakin insanlardır. Kendilerine ve başkalarına güvenirler, yumuşak başlı uysaldırlar. Sabırlı, nazik ve aynı zamanda gösterişten uzak, doğal davranan kişilerdir. Sağlıklı dokuzlar gerektiği yerde güçlü ve dinamik olmasını bilirler. Sarsılmazlıkları, sağduyuları ve sessiz güçleri çevreye...

Tip 8, Meydan Okuyan

Sağlıklı sekizler; güvenli, girişken, öz-güven sahibi ve tuttuğunu koparan güçlü bir kişiliğe sahip, istek ve ihtiyaçlarını elde etmesini bilen kişilerdir. İçten güdülenen, “yapabilirim” tutumu içinde eyleme yönelik insanlardır. Meydan okumasını severler. Kişisel girişimcilikleri kuvvetlidir; işi başlatır ve yaparlar. Bağımsızlığa değer verirler ve bunu başkalarında desteklerler....

Tip 7, Hevesli

Sağlıklı yediler; madde ve duyuların gerçek dünyası ile güçlü bir ilişkisi olan, çevreye hemen ve uyumlu tepkide bulunabilen, deneyimlere heves duyan, özgür ruhlu insanlardır. Dünyayı merakla izlerler; keskin ve çevik bir zihne sahiptirler. Sağlıklı yediler, pratik , üretken ve verimlidirler; hareketli ve enerji doludurlar. En...

Tip 6, Sadık

Sağlıklı altılar; çekici ve hoş tavırlı, dost canlısı, neşeli, sevimli kişilerdir ve başkalarının duygusallıklarına hitap eder. Güvenilir insanlardır; sözlerine sadıktırlar. Dikkatli önsezi, kehanet ve sorun çözme yeteneklerinin yanında insanları ve olayları sorgulama ve sürekli tetikte olma özellikleri de vardır. Aile bireyleri, arkadaş gibi özdeşleştikleri insanlara...

Tip 5, Araştırmacı

Sağlıklı beşler; her şeyi olağanüstü bir sezgi ve anlayış ile gözlemlerler. Zihinleri tetiktedir, meraklıdırlar, keskin bir araştırmacı zekaya sahiptirler-çok hassas sezgilerle doğru soruları sorarlar. Bilgiye aşıktırlar, öğrenmeyi severler ve bir konuda uzaman olurlar. Müthiş değerli ve özgün fikirlere sahip, çarpıcı ve yaratıcı eserler ortaya çıkaran,...

Tip 4, Bireyci

Sağlıklı dörtler, iç gözlemci, kendinin farkında, duyguları ve dürtüleri ile temasta, özünün arayan insanlardır. Kendilerine ve başkalarına karşı duyarlı ve sezgisel-şefkatli, anlayışlı, düşünceli, ihtiyatlı ve saygılı davranırlar. Kendini canlı ve güçlü ifade eden, kendine özgü, bireysel kişilerdir. Hassastırlar, kolayca etkilenirler, yalnız başlarına olmaktan hoşlanırlar. Ruhun...

Tip 3, Başaran

  Sağlıklı üçler, kendilerinden emindirler ve özsaygıları yüksektir. Değerli olduklarına inanırlar, kendilerini çekici hissederler. Kendilerini geliştirmeye meraklıdırlar ve olabilecekleri en iyi duruma gelmek isterler. Çok yetenekli ve yeterli, odaklanmış, hedeflerine erişmek için çok çalışan kişilerdir. Değerli addedilmek için daha da başarılı olmak gerektiğine inanmayan, kendini...

Tip 2, Yardımcı

  Sağlıklı ikiler empati gösterebilen, şefkatli, başkaları için duygularla dolu insanlardır. Samimi, sıcak kalpli, takdir edici, destekleyici, başkalarının iyi taraflarını görebilen kişilerdir. Ortalama ikiler başkalarına yakınlaşmak isterken insanları memnun etme çabasına girerler; aşırı arkadaşça davranan, duygusal gösteriye kaçan davranışlar sergilerler. Karşılanması gereken ihtiyaçlar yaratıp tükenirler....

Tip 1, Reformcu

  Sağlıklı birler; güçlü kişisel inançları olan vicdan sahibi, dürüst bireylerdir: Yoğun bir doğru-yanlış anlayışa ve kişisel ahlaki değerlere sahiptirler. Her yönden mantıklı, makul, öz disiplinli ve ılımlı olmayı arzu ederler. Yaşamlarını anlamlı yapan özel görevleri olduğuna inanırlar. Üst düzeyde ilkelidirler; her zaman nesnel, adil,...