“Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.” Mustafa Kemal Atatürk