“Farklı olma hakkımızı yitirdiğimizde, özgür olma imtiyazımızı kaybederiz.” Charles Evans Hughes