“Fiziksel olarak bir yer kaplarız; ancak duygusal olarak bir hafızada yer ediniriz.” Jose Saramago