“Geçici güvenlik uğruna temel özgürlüğünü feda eden insanlar, ne özgürlüğe ne de güvenliğe layıktırlar.” Benjamin Franklin