“Gerçek sevgi, sevilenin iyiliğini ister.” Umberto Eco