“Gezmek, bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar.” Anatole France