“Girmeye korktuğun mağara, umduğun hazineyi saklıyor olabilir.” Joseph Campbell